Các hình ảnh hoạt động

Máy uốn ống sinh hơi, thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao.  

Máy lốc tôn chuyên cuốn thân lò hơi, có thể lốc được tôn dày 20 mm

Máy gấp tôn, thiết bị điều khiển bằng màn hình cảm ứng