Phụ Kiện Nồi Hơi >> Cửa lò hơi

Cửa lò hơi

  • Đặc tính
  • Thông số kỹ thuật

Nhóm sản phẩm Tên gọi Phạm vi áp dụng Thông số kỹ thuật
Cửa lò hơi Cửa elíp Lò hơi 30kg/h đến 150kg/h Elíp 284x354
  Cửa cho than 300x400 Lò hơi 200kg/h đến 2500kg/h R x C = 400 x 320
  Cửa cho than 400x500 Lò hơi đốt củi 750kg/h đến 2500kg/h  R X C = 500 x 400
  Cửa cho than 600x550 Lò hơi đốt củi 2500kg/h đến 5000kg/h R X C = 600 x 550
Khung đỡ gạch Khung đỡ gạch 300x400 Lò hơi than 750kg/h đến 2500kg/h R x C = 400 x 320
  Khung đỡ gạch 400x500 Lò hơi đốt củi từ 1000kg/h đến 4000kg/h R X C = 500 x 400
  Khung đỡ gạch 550x600 Lò hơi đốt củ từ 2500kg/h đến 5000kg/h R X C = 600 x 550

 

Cập nhật: 2018-02-07 17:23:00
Lượt xem: 0
Lên trên