Dịch vụ

Công ty Cổ Phần Nồi Hơi   Thiết kế, chế tạo các loại nồi hơi, thiết bị áp lực, kết…

Lập phương án sửa chữa, cải tạo các loại nồi hơi và thiết bị áp lực, phù hợp với các nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Sửa chữa, phục hồi các loại nồi hơi và thiết bị áp lực bằng đội ngũ công nhân lành nghề và máy móc chuyên dụng tiên tiến.
Tư vấn nâng cấp, cải tạo các loại nồi hơi, thiết bị áp lực, thiết bị nhiệt để nâng cao hiệu suất vận hành thiết bị.

Thực hiện bảo hành miễn phí các thiết bị do Công ty cung cấp trong thời gian bảo hành (theo…