Máy lốc tôn

Máy lốc tôn chuyên cuốn thân lò hơi, có thể cuốc được tôn dày 12mm

Cập nhật: 2018-02-08 17:24:12
Lượt xem: 448
Lên trên