Skype

0947 093783


Dự án nồi hơi đốt dầu công suất 750kg

Chế tạo hệ thống nồi hơi đốt dầu công suất 570kg/h cho Công ty Cổ phần EUROHA tại KCN Phố Nối A - Hưng Yên

Nồi hơi đốt dầu công suất 750

 

Cập nhật: 2017-12-21 15:24:33
Lượt xem: 26
Lên trên