Thiết Bị Áp Lực >> Bồn chứa LPG >> Bồn chứa LPG (Bồn chứa ga)

Bồn chứa LPG (Bồn chứa ga)

  • Đặc tính
  • Thông số kỹ thuật

Bon chua ga, bồn chứa gas, bon chua ga cao cap, bon chua ga chiu luc

 Mã hiệu LPG 21/18M(C) LPG 30/18M(C) LPG 33/18M(C) LPG 44/18M(C) LPG 67/18M
(C)
LPG 120/18M(C)
Dung tích  chứa (m3)  21 30 33 44 67 120
 Áp suất làm việc (kG/cm2) 18 18  18  18  18  18

 

Cập nhật: 2014-09-05 12:41:24
Lượt xem: 0
Lên trên
Sản phẩm liên quan