Dự án nổi bật

Cung cấp nồi hơi đốt than tầng sôi 7000kg/h cho công ty Giặt Là Phương Đông – thuộc MIAN GROUP

Cung cấp nồi hơi đốt than công suất 4000 kg/h cho công ty cám KFF Hưng Yên

Cung cấp nồi hơi đốt than ghi xích công suất 5000 kg/h cho công ty Bê tông phúc tiến hải phòng

Cung cấp nồi hơi đốt than công suất 5000 kg/h cho công ty CP Thời Trang Genviet

Cung cấp nồi hơi đốt than công suất 4000 kg/h cho công ty bao bì Hàn Quốc KOPAC

Cung cấp nồi hơi đốt than công suất 4000 kg/h cho công ty CP DỆT ĐÀI LOAN BANGJIE

Cung cấp nồi hơi đốt than công suất 5000 kg/h cho công ty Giặt Là Sen Vàng Ninh Bình

Cung cấp nồi hơi đốt than công suất 3500 kg/h cho công ty cao su Haraco Hưng Yên

Cung cấp nồi hơi đốt than công suất 2500 kg/h cho công ty xuất khẩu Nông Sản Misaky Bắc Kan